Scaun Kezdi Brețcu Angustia (castra)

Angustia (castra)

Scaun Kezdi Brețcu Breţcu, jud. Covasna

Angustia a fost un fort în provincia romană Dacia în secolele al II-lea și al III-lea d.Hr.
Garnizoana sa era Cohors I Bracaraugustanorum.