Scaun Sepsi Sfântu Gheorghe Csutak Vilmos

Csutak Vilmos

Scaun Sepsi Sfântu Gheorghe

Csutak Vilmos történész, tanár, muzeológus halálának 75. évfordulójára állították fel egész alakos szobrát a Székely Mikó Kollégium előtt. Csutak 1874. november 4-én született Mikes Kelemen szülőfalujában, Zágonban. A kolozsvári egyetemen szerzet történelem és latin szakos diplomát. 1903-tól a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium tanára, 1916-tól pedig igazgatója volt. Ugyanabban az időben, az első világháború zajában lett a Székely Nemzeti Múzeum vezetője is, mely tisztséget haláláig betöltötte. Bécsi, budapesti és székelyföldi levéltárakban végzett kutatásai alapján főleg helytörténeti tanulmányokat írt. Háromszék vármegye és a Székely Mikó Kollégium történetével foglalkozó írásai a helyi sajtóban jelentek meg.
Múzeumi és tudományos munkásságának fő műve s egyben betetőzője az általa szerkesztett és 1929-ben megjelent Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára, melyben olyan ismert kutatók, a művelődés jelentős személyiségei közöltek írásokat, tanulmányokat, mint Kodály Zoltán, dr. Roska Márton, Keö­peczi Sebestyén József, Huszka József, Lyka Károly, dr. Szádetzky Kardoss Lajos, Al. Tzigara Sa­murcaş vagy Childe V. Gordon, akik abban az időben valamilyen vonatkozásban a Székelyfölddel és annak népeivel foglalkoztak. A múzeum építési munkálatainak történetét 1933-ban Kós Károly és a Székely Nemzeti Múzeum címmel megjelent tanulmányában tette közzé.
Az erőltetett munkaütem, az állandó feszültségben élés azonban végül is felőrölte szervezetét, és 1936. május 14-én agyvérzés következtében váratlanul elhunyt. Sepsiszent­györgy városa sem azelőtt, sem azután nem látott akkora, végtisztességre összegyűlt tömeget, mint 1936. május 16-i búcsúztatásán. A város szemerjai református temetőjében alussza örök álmát.

Készítette: Petrovits István