Scaun Kezdi Dalnic Dálnoki református templom

Dálnoki református templom

Scaun Kezdi Dalnic Dalnic, Jud. Covasna

Biserica reformată din Dalnic, datând din era arpadiană timpurie, a fost reconstruită în prima treime a secolului XVI., în stil gotic. Lucrările de lungă durată au fost terminate în 1526. Un fragment de perete pictat din secolul XIV., atestă existenţa unei biserici anterioare.

Această biserică este un adevărat depozit al monumentelor gotice târzii: pe lângă intrările ogivale cu cadru circular ale laturii vestice, s-au mai descoperit încă două ancadramente gotice. Valoarea arhitecturală a bisericii este sporită şi de inscripţiile gotice aflate în segmentele de boltă gotică care coboară pe pereţii laterali.

Acest monument rar din Ţinutul Secuiesc arată faptul că reconstrucţia bisericii şi realizarea bolţii a avut loc în secolul al XVI.-lea. Una dintre inscripţiile care acoperă suprafaţa segmentelor de boltă a fost scrisă cu scriere runică, deasupra ei se află o rozetă pictată. Pe timpul domniei regelui Zsigmond, biserica a fost împrejmuită cu un zid, care, în 1658, a fost cucerit şi incendiat de tătari.

Zidul bisericii a fost demolat în 1913. Datorită fotografiilor realizate de fotograful Gere István, originar din Cernat, putem cunoaşte astăzi faptul că fortificaţia construită în plan oval avea o înălţime de 7–8 metri, iar la nivelul sfertului superior al pereţilor a existat o galerie de strajă cu jgheaburi. Turnul de apărare s-a situat pe latura sud-estică a zidului.

Biserici
Contact:
Dálnoki Református Egyházközség

0722-460505

facebook.com/dalnokireformatusegyhaz