Scaun Sepsi Sfântu Gheorghe Robert Baden - Powell szobor - Petrovits István, Urszuly Sámuel (kőfaragó)

Robert Baden - Powell szobor - Petrovits István, Urszuly Sámuel (kőfaragó)

Scaun Sepsi Sfântu Gheorghe

Robert Baden - Powell szobor - Petrovits István, Urszuly Sámuel (kőfaragó)
A cserkészet megalapítójának emlékére, és a cserkészet megalapításának 100 éves évfordulójára készítette az emlékművet a sepsiszentgyörgyi 14-es számú, dr. Kovács Sándor botanikusról elnevezett cserkészcsapat, a Tanulók háza (a szocializmus alatt pionírház - értsd úttöröház) előtti kis parkban.
Az andezittömbbe faragott feliratokat és a liliomos cserkészcímert Urszuly Sámuel mikóújfalusi kőfaragó, a márványplaketten lévő domborművet pedig Petrovits István szobrász készítette.